cyklist
 • UNGDOMAR
 • PERSONAL
 • FÖRÄLDRAR
Arvsfonden och SKL logotyper
Hem och skola, livsmedelssverige och korpen loggor
hush�llningss�llskapet och utbildningsradion loggor

Om Hitta Stilen

Det här är hemsidan för dig som är ung och vill utveckla din livsstil och hälsa. Du får testa dina vanor, ställa frågor och få svar, råd och tips med mera. Här hittar du också fakta om livsstil, hälsa, sömn, rörelse och mat.

Hemsidan togs fram till den nationella satsningen Hitta Stilen som genomfördes med ekonomiskt stöd av Allmänna Arvsfonden 2008-2010. Samarbetande organisationer i satsningen var Hushållningssällskapens Förbund, Riksförbundet Hem och Skola, LivsmedelsSverige/SLU, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Materialet är framtaget i nära samverkan med forskare och experter.

Några av de källor vi använt oss av är:

 • Du bestämmer! En annorlunda hälsovägledning, Elisabeth Arborelius. Utgiven av Folkhälsoinstitutet
  Om barn och stress, Ylva. Natur och Kultur 2004
 • Självkänsla och anpassning, Maarit. Studentlitteratur, 2003
  WHO:s definition, fysisk, psykisk och mental
 • Sömnens betydelse för hälsa och arbete, Torbjörn. Bauer Bok, 2002
  Lilla sömnboken - handbok för folk som vill sova bättre, Atle Dyregrov. Studentlitteratur, 2002
 • Att lära fysisk aktivitet, Anders. Kunskapsföretaget, 2004
  Svenska Näringsrekommendationer 2005. Utgiven av Livsmedelsverket
 • Mat & näring. Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se
Tjej